Thursday, December 7
Shadow

เทคนิคการดูแลสุขภาพผิว

สุขภาพที่ดีนั้นต้องดีทั้งจากภายใน และภายนอก สุขภาพผิวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควร ดังนั้นเราจึงควรมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในสู่ภายนอก

  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายนั้นคือรากฐานของความแข็งแรงจากภายในอย่างแท้จริง ประฌยชน์ไของการออกกำลังนั้นมีมากมาย
  • ทาอาหารให้ ครบ 5 หมู่ และหลากหลาย อาหารนั้นคือพื้นฐานของชีวิต สุขภาะจะดีได้ใหมนั้น ก็ต้องเริ่มต้นมาจากอาหารที่รับประทานไป นั่นเอง
  • พักผ่อนให้เพียงพอ การนอนไม่พอนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากสำหรับผู้หญิงเพราะการที่เราพักผ่อนได้น้อยนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนรวม