Thursday, December 7
Shadow

Cosmetics

เครื่องสำอาง คือเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดสำหรับคุณผู้หญิงดังนั้นการเลือกเครื่องสำอางนั้นเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ต้องวิเคราห์หลากหลายปัจจัย เพราะเครื่องสำอางนั้นต้องสัมผิสกับผิวเราโดยตรง ดังนั้นขึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ